Test neutralizacji

następnie dodaje się kilka kropel roztworu błękitu metylenowego. Po wstrząśnięciu ogląda się kroplę zawiesiny na szkiełku podstawowym w mikroskopie. Liczy się organizmy zabarwione i nie zabarwione błękitem. Preparat kontrolny powinien wykazać 90% pasożytów zabarwionych, preparat z siarowicą badaną, w której znajdują się przeciwciała – duży procent pasożytów nie zabarwionych. Mechanizm odczynu polega na uszkodzeniu przez przeciwciała błony komórkowej toksoplazm, które z tego powodu nie mogą zatrzymać barwnika, podczas gdy nie uszkodzone toksoplazmy barwią się intensywnie na kolor niebieski.

Do odczynu wiązania dopełniacza wykonywanego metodą klasyczną uzyskuje się antygen przez zamrażanie i odmrażanie zakażonej błony kosmówkowo-omoczniowej jaja kurzego, albo z płynu otrzewnego myszy zakażonej toksoplazmą. Ten sam antygen służy do opłaszczania krwinek taninowanych w odczynie hemaglutynacji.

Test neutralizacji wykonuje się na królikach przez szczepienie śród- skórne zawiesiny żywego pierwotniaka zmieszanego z różnymi rozcień- czeniami surowicy chorego. Próba ujemna wyraża się zaczerwienieniem i obrzękiem, często martwicą w miejscu szczepienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *